Die sielkundige effekte van anime en hoe die aanhangers beïnvloed word